Shota Nakama vem para a BGS 2020

E teve #shotanocarnaval e #shotanaavenida